Moja strona główna

Centrum Technologii Audiowizualnych

Centrum Technologii Audiowizualnych 
Jest państwową instytucją kultury. Prowadzi działalność w dziedzinie nowych technologii wizualnych głównie dla potrzeb kinematografii. Zajmuje się realizacją obrazów wielowarstwowych, podejmuje zadania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry realizatorów filmowych specjalizujących się w wielowarstwowych technologiach obrazu.
 CeTA dysponuje studiem filmowym, unikatowym pod względem zastosowanych nowatorskich technologii elektronicznych, do realizacji i compositingu obrazów wielowarstwowych w czasie rzeczywistym, bez postprodukcji. Studio zostało zbudowane według autorskiego projektu Zbigniewa Rybczyńskiego, wybitnego polskiego reżysera  i operatora filmowego, laureata najbardziej prestiżowych nagród filmowych na świecie m.in. Oscara za  film „Tango” (1983)*. Studio filmowe CeTA jest efektem prac badawczych i doświadczeń twórczych Zbigniewa Rybczyńskiego.
 CeTA upowszechnia wiedzę w zakresie elektronicznych technologii obrazu, tworzy warunki dostępu do nowatorskich technologii elektronicznych, inicjuje i prowadzi prace badawcze związane z realizacją filmową. Jest otwarte na każdą interesującą współpracę w dziedzinie rozwoju nowych mediów.

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja